Welcoming Day w Akademii Ignatianum
W piątek, 21 lutego, w Akademii Ignatianum w Krakowie uroczyście powitano nowych studentów z Programu Erasmus+.  Organizatorem wydarzenia było Biuro Współpracy Międzynarodowej Akademii Ignatianum w Krakowie.  Panie Agnieszka Baran i Marzena Rządzik przygotowały program, którego celem było wprowadzenie studentów w życie uczelni.                                         Fot. Aleksandra Krzywonos, Uczestnicy ERASMUS+

Welcoming Day otworzyła pani Agnieszka Baran – powitaniem uczestników Programu Erasmus+, którzy przybyli z Hiszpanii, Węgier, Rumunii, Francji i Urugwaju oraz prezentacją pracowników uczelni i zaangażowanych w działalność Biura Współpracy Międzynarodowej studentów.

                                         Fot. Aleksandra Krzywonos, W trakcie prezentacji

Uczestnicy wymiany międzynarodowej otrzymali szczegółowe informacje na temat studiów w Akademii Ignatianum – m.in. zasad i sposobu nauczania, Wirtualnej Uczelni oraz Biblioteki.
Kierownik Międzywydziałowego Studium Języków Obcych, pani Joanna Zubel, podczas swojego wystąpienia dla studentów z Programu Erasmus+ zapewniła, że każdy uczestnik Erasmus+ otrzyma niezbędną pomoc – począwszy od wsparcia przy wypełnianiu formularzy, po zaangażowanie w życie uczelni.                                         Fot. Aleksanda Krzywonos, p. Joanna Zubel

O adaptację w naszej uczelni zadbali też działający w Biurze Współpracy Międzynarodowej studenci, którzy zaprezentowali nowym kolegom możliwości spędzania wolnego czasu w Krakowie, miejsca warte uwagi oraz regionalne potrawy.

                                         Fot. Aleksandra Krzywonos; rozmowy między studentami

Autor tekstu: Anna Rasińska

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

#6 Poradnik Pierwszaka - studencki Savoir-vivre