Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2014

Rekrutacja 2014

Obraz
Już za kilka dni rozpoczynamy elektroniczną rejestrację kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie. Rejestracja potrwa do 16 lipca , a 21 lipca zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji. Terminarz rekrutacji dostępny jest pod adresem: http://www.ignatianum.edu.pl/terminarz-rekrutacji-20142015--page_1727.html Szczegółowe zasady rekrutacji na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie: http://www.ignatianum.edu.pl/zasady-rekrutacji---studia-i,-ii-stopnia-oraz-jednolite-page_1405.html Oferta studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich: http://www.ignatianum.edu.pl/oferta-studiow-i,-ii-stopnia,-jednolitych-20142015-page_1888.html Serdecznie zapraszamy na studia!

Akademickie Biuro Karier

Obraz
Serdecznie zachęcamy wszystkich naszych studentów do zapoznania się z ciekawymi ofertami praktyk, staży i pracy zamieszczanych na stronach naszego Akademickiego Biura Karier: http://abk.edu.pl/ Przykładowe oferty: Oferta pracy w Ośrodku Kultury Kraków Nowa Huta http://abk.edu.pl/index.php/modules-menu/69-oferta-osrodek-kultury Oferta pracy w Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych http://abk.edu.pl/index.php/modules-menu/56-praca-crps Staż w administracji publicznej dla osób niepełnosprawnych http://abk.edu.pl/index.php/modules-menu/77-staz-integracja Można także skontaktować się  osobiście,   telefonicznie lub mailowo z Koordynatorem Akademickiego Biura Karier: http://abk.edu.pl/index.php/2011-08-19-13-59-20

Akademia Dziecięca Ignatianum

Obraz
Akademia Dziecięca Ignatianum jest przedsięwzięciem edukacyjnym skierowanym do dzieci w wieku 6-12 lat, wzorowanym na działalności międzynarodowej organizacji European Children's University Network – EUCUNET, zrzeszającej Uniwersytety Dziecięce pod nadzorem Uniwersytetu Dziecięcego działającego w Wiedniu. W przekonaniu o potrzebie wyrównywania szans edukacyjnych, ADI chce obejmować nieodpłatnie swoją opieką dzieci ze środowisk, które ze względów materialnych i logistycznych mają ograniczony dostęp do pozaszkolnych zajęć proponowanych przez domy kultury, muzea czy uniwersytety. W tym roku akademickim zaprosiliśmy 150 dzieci. Tę liczną grupę uczestników dzielimy na kilka zespołów warsztatowych. Dwa z nich biorą udział w tak zwanym eksperymencie skandynawskim. Dzięki współpracy, jaką udało się ADI nawiązać ze Stowarzyszeniem Polsko-Szwedzkim „Tillisammans”, dzieci uczestniczą w programie edukacyjnym „Baw sie i poznaj Skandynawię”, mającym na celu przybliżenie różnych aspektów kul

Turystyka kulturowa - specjalność na kierunku Kulturoznawstwo

Obraz
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą specjalności na studiach I stopnia, kierunek - Kulturoznawstwo: Turystyka kulturowa I. Cel i założenia  Cel Podstawowym celem specjalności „Turystyka kulturowa” jest przygotowanie studentów kulturoznawstwa do profesjonalnej organizacji imprez turystycznych nastawionych na poznawanie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy. Przygotowanie to ma dotyczyć dwóch zasadniczych aspektów: przygotowania imprezy od strony logistycznej i technicznej oraz tworzenia programów wycieczek, pielgrzymek itp. pod względem merytorycznym, uwzględniającym bogactwo kulturowe odwiedzanych miejsc. Celami dodatkowymi są: wprowadzenie studenta w kwestie związane z prowadzeniem działalności agroturystycznej oraz poszerzanie wiedzy o podróżowaniu także na innych kontynentach.  Założenia Program specjalności został skonstruowany w oparciu o dwa podstawowe założenia. Pierwszym jest stopniowe uszczegółowianie przedmiotów. Student otrzymuje najpierw wykształcenie og

RETORYKA STOSOWANA I PUBLIC RELATIONS - Studia Podyplomowe na Akademii Ignatianum

Obraz
Adresaci studiów :  Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich. Czas trwania:  3 semestry Rozpoczęcie:  październik 2014 Rekrutacja:  wrzesień 2014 Cel studiów : Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w działach PR. Studia połączone są z retoryką, którą dostarcza niezbędnych technik logicznego myślenia i uczy krytycznej sztuki dyskutowania, przekonywania, zbijania argumentów. Ma za zadanie kształtować większą kulturę logiczną słuchaczy. Podczas studium słuchacze poznają:     mechanizmy i narzędzia budowania pozytywnego wizerunku,     zasady kontaktu z mediami,     podstawy komunikacji społecznej,     sposoby współpracy biznesowej w branży PR. Profil Absolwenta: Absolwent studiów zdobędzie niezbędne kompetencje do podjęcia i ulepszenia wykonywanej pracy w dziale PR w firmie lub instytucji życia publicznego. Studia skierowane są do biznesmenów, menedżerów, pracowników instytucji państwowych i społecznych, organ