Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2018

Żądamy cukierków za przestrzeganie prawa! Prezentacja wyników "Ekspresowych burz mózgów" przeprowadzonych w czasie Festiwalu Nauki i Sztuki 2017

Obraz
                      Z okazji kolejnej edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie na Rynku G łó wnym 18 maja 2018 r. studenci Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie pod opiek ą dr. Mateusza P ę kali i dr Alicji Malewskiej zaproponowali osobom odwiedzaj ą cym festiwalowy namiot nowy spos ó b na ć wiczenie kreatywno ś ci, czyli „ ekspresow ą burz ę m ó zg ó w ” . Zabawa polega na tym, ż e losujemy pytanie dotycz ą ce jakiego ś problemu spo ł ecznego i w pierwszym etapie dru ż ynowo wymy ś lamy na nie jak najwi ę cej odpowiedzi w jak najkr ó tszym czasie. Potem za ś nast ę puje faza oceny zg ł oszonych propozycji. Kilkadziesi ą t os ó b mog ł o w ten spos ó b sprawdzi ć i rozwin ąć swoje umiej ę tno ś ci tw ó rczego my ś lenia, co zaowocowa ł o kilkoma zaskakuj ą cymi wnioskami. Poni ż ej przedstawiamy kr ó tkie om ó wienie wynik ó w naszego „ eksperymentu ” .

"Ignatianum okiem studenta" - #8

Obraz
Czy i dlaczego warto studiować?       Ostatnimi czasy, wśród młodych ludzi trwają dyskusje na temat zasadności i sensowności studiowania. Rynek pracy w Polsce jest jaki jest... i często słyszy się krytykę odnośnie do bezcelowości studiowania. „Magisterka i na zmywak w Anglii” to powiedzenie, które śmiem twierdzić każdy z nas słyszał przynajmniej kilka razy. W mojej opinii, niezależnie od tego, czy ukończenie studiów wpłynie na naszą przyszłą pracę czy też nie, studiować warto. Nie da się ukryć, że posiadanie tytułu magistra z całą pewnością nie zaszkodzi w poszukiwaniu pracy. Jednak, nawet jeśli po obronie pracy magisterskiej okaże się, że ani trochę nie przybliżyło nas to do znalezienia wymarzonej pracy, nie można powiedzieć, że na studiach traciliśmy tylko czas.           Przede wszystkim studiując zdobywamy wiedzę i obycie w środowisku akademickim. Daje nam to możliwość samorozwoju i samorealizacji. Nie ma wiedzy bezużytecznej. Nigdy nie wiemy, co kiedyś może się nam w ży

Sesja - poradnik #2

Obraz
                   Za nami już prawie połowa czerwca, a to oznacza, że nadszedł najcięższy okres w roku dla każdego studenta – sesja. Dla większości oznacza to dwa tygodnie intensywnej pracy, ciągłego stresu i nieprzespanych nocy. Postanowiłem napisać krótki poradnik jak przygotować się do sesji i przebrnąć przez nią z sukcesem tak, aby pod koniec można było powiedzieć: sesja, sesja i po sesji zamiast sesja, sesja i... poprawki.             Pierwszą i najważniejszą zasadą jest systematyczność. Jeśli nie jesteś geniuszem, który potrafi przyswoić całoroczny materiał w ciągu kilku godzin... lepiej ucz się na bieżąco, a co za tym idzie nie zostawiaj nauki na ostatnią chwilę. Zamiast leniuchować cały rok, poświeć parę godzin raz na czas w trakcie semestru, a sesja okaże się łatwiejsza niż myślisz.             Kolejnym błędem popełnianym przez wielu studentów jest uczenie się w noc przed egzaminem lub tego samego dnia bezpośrednio przed nim... to naprawdę bezcelowe i jedyne, c

Sesja – ostatnie wyzwanie przed wakacjami

Obraz
3…2…1… Zaczynamy! Od dziś na Akademii Ignatianum trwa sesja egzaminacyjna! Przez najbliższe dwa tygodnie studenci będą zmagać się z ostatnimi testami w tym roku akademickim. Jak dobrze przeżyć ten czas, by wyniki z egzaminów były pozytywne? Co zrobić, by wakacje rozpocząć z uśmiechem na ustach? Przedstawiamy kilka wskazówek od studentki dla studentów. Przyłóż się Praktycznie na każdym kierunku studiów są przedmioty przyjemne i te mniej. Są te, które przychodzą nam z łatwością i te, którym musimy poświęcić znaczną część czasu. Niewątpliwie pozytywne zdanie egzaminu jest zależne od tego, ile pracy włożymy w przygotowanie się do niego. Dlatego starajmy się być systematyczni! Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że niestety nie zawsze się to udaje… Stąd też pamiętajmy, by chociaż te ostatnie trzy dni poświęcić solidnej nauce. Wiadomo, nie wszyscy są w stanie nadrobić zaległości z całego semestru w kilka godzin, ale nawet te mogą dać spore szanse na to, by zdać. Pami

Maturzysto, wybierz Ignatianum!

Obraz
Uczniowie ostatnich klas szkół średnich mają za sobą kolejny etap w swojej edukacji. Matura 2018 za nami, więc przyszedł czas na następny krok - wybór odpowiednich studiów.   W głowach przyszłych studentów zaczynają nawarstwiać się pytania typu: „jaką uczelnię powinienem wybrać? Na jaki kierunek powinienem pójść? Jak podjąć odpowiednią decyzję tak, aby potem tego nie żałować?”. Nie inaczej było w moim przypadku. Aktualnie jestem studentem ostatniego roku filologii angielskiej na Akademii Ignatianum w Krakowie. Co sprawiło, że wybrałem właśnie tę uczelnię? Na początku kierowałem się przede wszystkim własnymi zainteresowaniami. Pasjonuję się językami obcymi, a język angielski należy do moich ulubionych. Poza językiem interesuje mnie także kultura i historia danego narodu, dlatego wybrałem naukę na kierunku filologia angielska, gdzie to wszystko zostało uwzględnione i wyegzekwowane w programie studiów. Po trzech latach nauki śmiało mogę stwierdzić, że było napraw