Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2014

PSYCHOLOGIA - 5-letnie jednolite studia na Akademii Ignatianum

Obraz
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunku PSYCHOLOGIA: Specjalność - WSPOMAGANIE ROZWOJU Specjalność została opracowana w taki sposób, aby w jej ramach kontynuować rozpoczęte kształcenie z zakresu psychologii rozwojowej. Celem specjalności jest przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu rozwoju człowieka w ciągu całego życia i pokazanie, w jakich obszarach i w jaki sposób wiedza ta może być wykorzystana w praktyce. Konstrukcji programu specjalności przyświecała idea stosowanej psychologii rozwojowej. Dlatego też student zapoznany zostanie z treściami z zakresu stymulowania rozwoju dziecka, rewalidacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doradztwie edukacyjno-rozwojowym, logopedii i terapii logopedycznej oraz psychologii języka i komunikacji z uwzględnieniem komunikacji w środowisku wychowawczym. Zapozna się także ze specyfiką okresu późnej dorosłości i adekwatnymi dla tego okresu metodami stymulowania rozwoju. Celem kształcenia na specjalności jest przygotowanie s

Marek Łątkowski - KROPKA

Obraz
Zapraszamy na wystawę prac Marka Łątkowskiego. Wystawa czynna 23.05 - 12.06.2014 r. w holu przed Aulą Wielką im. G. Piramowicza.

Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna "After Rawls" (w j. angielskim)

Obraz
Konferencja na temat spuścizny filozoficznej Johna Rawlsa odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2014 r. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych! Szczegółowy program: https://www.ignatianum.edu.pl/files/admin/ProgramAfterRawlsfinal.pdf

PSYCHOONKOLOGIA - nowe studia podyplomowe na Akademii Ignatianum

Obraz
Czas trwania :  2 semestry. Adresaci studiów : osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych psychologii, studiów medycznych, pielęgniarstwa, socjologii, pedagogiki, pracy socjalnej, rehabilitacji, dietetyki, psychoterapeuci i osoby szkolące się w psychoterapii oraz absolwenci kierunków filozoficznych i teologicznych posiadające co najmniej roczną udokumentowaną praktykę wolontariatu w placówkach sprawujących opiekę nad pacjentem onkologicznym i jego rodziną. Cel studiów : Celem studiów jest umożliwienie zdobycia przez osoby pracujące w onkologicznej opiece zdrowotnej i absolwentów studiów wyższych, pragnących rozwijać się zawodowo w obszarze pomocy osobom chorym na raka i ich rodzinom, nowoczesnej wiedzy i umiejętności z zakresu medycznych, psychologicznych, etycznych i społecznych aspektów chorób nowotworowych. Proponowane studia podyplomowe pozwolą również na doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z jednej strony z pomaganiem pacjentom i ich rodzinom w t

Festiwal Nauki w Krakowie - 2 dni do rozpoczęcia!

Obraz
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem naszej Uczelni na tegoroczny Festiwal Nauki. Spotkania będą się odbywać zarówno w Namiocie Akademii Ignatianum, jak i w budynku Uczelni przy ul. Kopernika 26. Link do programu Akademii Ignatianum: Harmonogram Festiwalu Nauki w Krakowie 2014

Wybory Najmilszej Studentki i SuperStudenta Krakowa!

Obraz
W trakcie tegorocznych Juwenaliów byliśmy świadkami bardzo pozytywnego zbiegu okoliczności - wybory Najmilszej Studentki Krakowa i SuperStudenta Krakowa wygrali nasi reprezentanci - Aleksandra Warchał i Artur Kuś ! Serdecznie Gratulujemy :)

"Majówka" - krok do otwartości

Obraz
     W polskim społeczeństwie osoby niepełnosprawne stanowią około 12,2% ludności całego kraju według danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego 2011.  U osób niepełnosprawnych występują istotne uszkodzenia i obniżenie wydolności organizmu, które powoduje ograniczenie, utrudnienie bądź nawet uniemożliwienie funkcjonowania w społeczeństwie. W związku z obszarami, których dotyka niepełnosprawność wyróżniamy jej następujące rodzaje: niepełnosprawność fizyczna, sensoryczna lub psychiczna, wśród której znajdują się osoby z niesprawnością intelektualną. Biorąc zatem pod uwagę powyższe, w całym kraju podejmowane są kompleksowe działania mające na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, w tym integrację oraz poprawę jakości ich życia.      Wpisując się w ww. działania, studenci III roku Pracy Socjalnej Akademii Ignatianum  w Krakowie pod przewodnictwem Pani dr Edyty Pindel realizują projekt socjalny pn. „Majówka”. Działania podjęte w tymże projekcie adresowane są do podo

Maturzyści 2014!

Obraz
Mamy nadzieję, że egzaminy, które są już za Wami poszły dobrze, a te, które będziecie zdawać w najbliższych dniach - będą powodem do dumy :) W oczekiwaniu na wyniki zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na Ignatianum.  Poniżej przedstawiamy ofertę studiów na Wydziale Filozoficznym: INSTYTUT FILOZOFII Kierunek - Filozofia rekrutacja odbywa się na  KIERUNEK STUDIÓW . W trakcie trwania 2 semestru studiów student wybiera specjalność główną i alternatywną z oferty edukacyjnej na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE I i II STOPNIA - LICENCJACKIE i MAGISTERSKIE specjalność:      Filozofia klasyczna i współczesna                        Etyka i Coaching                        Filozofia nowych mediów INSTYTUT FILOZOFII    Kierunek - Psychologia rekrutacja odbywa się na  KIERUNEK STUDIÓW .  W trakcie trwania 2 semestru I roku studiów student wybiera specjalność główną i alternatywną z oferty edukacyjnej na rok akademicki 2014/2015: S