Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2015

Administracja i polityka publiczna to jeden z pierwszych w Polsce, kierunek studiów, który daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu polityki publicznej i administracji.

Obraz
więcej na: http://ignatianum.edu.pl/instytut-politologii/kierunki/administracja-i-polityka-publiczna  studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia specjalności: Administracja publiczna i służby państwowe Administracja samorządowa i fundusze europejskie Analityk i koordynator polityk publicznych w administracji     Administration and Public Policy in the European Union   studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia specjalności: Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych Administracja samorządowa i rozwój lokalny

Politologia – kierunek oferujący studentom specjalności w języku polskim i angielskim

Obraz
Specjalności: studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia ·          Bezpieczeństwo publiczne ·          Zarządzanie informacją i media ·          Public Relations i marketing polityczny ·          International Politics and Communication studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia ·          Bezpieczeństwo państwa ·          Media, reklama i promocja w sferze publicznej Administracja państwowa i samorządowa Analityka polityczna więcej na : http://www.ignatianum.edu.pl/instytut-politologii/kierunki/politologia

Praca socjalna - absolwent tego kierunku będzie posiadał umiejętności niezbędne do realizacji zadań pracownika socjalnego i zrozumienia człowieka funkcjonującego na granicy wykluczenia społecznego lub wykluczonego społecznie…

Obraz
więcej na: http://www.ignatianum.edu.pl/instytut-nauk-o-wychowaniu/o-instytucie/sylwetka-absolwenta---kierunek--praca-socjalna studia stacjonarne I stopnia, specjalności: Praca socjalna z dzieckiem i rodziną Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych Praca socjalna z migrantami i uchodźcami