Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2020

Szkolenie z obserwacji rozpraw sądowych

Obraz
Dnia 3 marca 2020 r. odbyło się szkolenie z obserwacji rozpraw sądowych. Pan Krzysztof Kumor z Fundacji Court Watch Polska przedstawił misję fundacji. Wynika ona z powszechnego braku zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości.

Welcoming Day w Akademii Ignatianum

Obraz
W piątek, 21 lutego, w Akademii Ignatianum w Krakowie uroczyście powitano nowych studentów z Programu Erasmus+.  Organizatorem wydarzenia było Biuro Współpracy Międzynarodowej Akademii Ignatianum w Krakowie.  Panie Agnieszka Baran i Marzena Rządzik przygotowały program, którego celem było wprowadzenie studentów w życie uczelni.                                          Fot. Aleksandra Krzywonos, Uczestnicy ERASMUS+ Welcoming Day otworzyła pani Agnieszka Baran – powitaniem uczestników Programu Erasmus+, którzy przybyli z Hiszpanii, Węgier, Rumunii, Francji i Urugwaju oraz prezentacją pracowników uczelni i zaangażowanych w działalność Biura Współpracy Międzynarodowej studentów.                                          Fot. Aleksandra Krzywonos, W trakcie prezentacji Uczestnicy wymiany międzynarodowej otrzymali szczegółowe informacje na temat studiów w Akademii Ignatianum – m.in. zasad i sposobu nauczania, Wirtualnej Uczelni oraz Biblioteki. Kierownik Międzywydziałoweg