Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2015

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - profesjonalny warsztat dziennikarski

Obraz
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Ignatianum w Krakowie, to studia o profilu praktycznym ukierunkowane humanistycznie, w których akcent został położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego. studia pierwszego stopnia, stacjonarne , specjalności: Dziennikarstwo internetowe Dziennikarstwo prasowe Dziennikarstwo radiowe Dziennikarstwo telewizyjne Oferta dostępna zarówno w Akademii Ignatianum w Krakowie jak i w Wydziale Zamiejscowym Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach.

Filozofia w Ignatianum - do kogo kierowane są te studia? –„Do ludzi zainteresowanych filozofowaniem dziś – łączeniem klasycznej myśli filozoficznej ze współczesnym kontekstem kulturowym i zagadnieniami nauk szczegółowych!”

Obraz
specjalności: studia stacjonarne I stopnia Edukacja etyczna Etyka i Coaching Filozofia klasyczna i współczesna Filozofia, biznes, polityka studia stacjonarne II stopnia Dziennikarstwo i public relations Edukacja etyczna i filozoficzna Etyka i Coaching Filozofia klasyczna i współczesna Filozofia to nauka najbardziej abstrakcyjna ze wszystkich dziedzin uniwersyteckich - stąd szeroki wachlarz możliwości dalszej edukacji i pracy zawodowej. Absolwenci wszystkich specjalizacji na kierunku filozofia mogą zajmować się filozofią zawodowo, zarówno nauczając filozofii (spełniając przy tym dodatkowe kryteria pedagogiczne), jak i rozwijając naukową refleksję filozoficzną. Ponadto absolwenci mogą pracować w zawodach, w których nie wymaga się wykwalifikowanego przygotowania zawodowego, zwłaszcza w zawodach opartych na szeroko rozumianej sferze edukacji humanistycznej i społecznej.

Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach.

Obraz
Trwa rekrutacja (do 4 września 2015 r.) na studia w Wydziale Zamiejscowym Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach.    Uchwała o powołaniu Wydziału Zamiejscowego Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach została podjęta przez Senat Akademii Ignatianum w Krakowie w dniu 24 lutego 2015 roku.  Oferta edukacyjna . Kierunek: "dziennikarstwo i komunikacja społeczna" - studia pierwszego stopnia, stacjonarne, profil praktyczny. Specjalności: Dziennikarstwo internetowe Dziennikarstwo prasowe Dziennikarstwo radiowe Dziennikarstwo telewizyjne Kierunek: "pedagogika" - studia pierwszego stopnia, stacjonarne, profil praktyczny. Specjalności: Pedagogika resocjalizacyjna Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna Więcej informacji: tel. 32 225 35 10 tel. kom. 605 432 327 e-mail: zamiejscowy.myslowice@ignatianum.edu.pl e-mail: rekrutacja@ignatianum.edu.pl