Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2019

VI Międzynarodowy Festiwal Teatru Ukraińskiego „Wschód-Zachód”

Obraz
Od Wschodu po Zachód na początku był TEATR Międzynarodowy Festiwal Teatru Ukraińskiego „Wschód-Zachód” to cykliczne wydarzenie organizowane przez Fundację Widowisk Masowych oraz Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie. W tym roku odbędzie się po raz szósty - w dniach 7-15 kwietnia zostaną zaprezentowane spektakle 18 zespołów teatralnych z Ukrainy, Niemiec, Finlandii, Armenii oraz Polski. Tegoroczne motto festiwalu: „Na początku był TEATR”, nawiązuje do początków w teatrze, do teatr koryferiuszy i reformatorów w Ukrainie. Jego celem jest przedstawienie klasyki światowej w interpretacji grup z Ukrainy, a także ukraińskiej klasyki w wydaniu teatrach innych krajów. Zarówno spektakle, jak i wydarzenia towarzyszące Festiwalowi mają krzewić kulturę wśród młodego pokolenia bez względu na różnice narodowościowe czy kulturowe. W programie Festiwalu „Wschód-Zachód” przewidziano spektakle, panele dyskusyjne, spotkania z artystami, prezentacje, wystawy oraz i

Jak słuchać, żeby usłyszeć?

Obraz
28 lutego 2019 r. odbyło się kolejne wydarzenie współorganizowane przez Akademię Ignatianum w Krakowie oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, a dotyczące teoretycznych i praktycznych aspektów stosowania mediacji w sporach sądowych i pozasądowych. Spotkanie poprowadził dr Krzysztof Ozga - mediator, który od strony naukowej zajmuje się językoznawstwem. Właśnie do tej dziedziny nauki nawiązywał tytuł warsztatu: "Parafraza i klaryfikacja jako elementy konstruktywnej komunikacji interpersonalnej". Zgromadzona w siedzibie UPJPII grupa mediatorów miała okazję pogłębić swoją wiedzę i udoskonalić umiejętności w zakresie technik aktywnego słuchania, które stanowią podstawowe narzędzie umożliwiające rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Pomimo tego, że istnieje wiele szkół mediacji i wiele jej odmian, to zawsze za główne źródło nieporozumień uznaje się bariery komunikacyjne, które utrudniają stronom wzajemne zrozumienie. Gdy w grę wchodzą duże emocje, często niemożl