Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2014

IX Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

Obraz
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zaprasza na IX edycję Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, która odbędzie się w dniach 2-4.10.2014 r. Jest to idealna okazja, by podkreślić ogromną wartość nauk humanistycznych we współczesnych badaniach naukowych. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału naszych Studentów i Doktorantów! Opis Organizatora: Proponowany zakres tematyczny IX KKMU zachęca do spojrzenia na współczesne problemy nauki z perspektywy szeroko pojętej logistyki. Obecny dynamiczny jej rozwój realizowany jest na pograniczu kilku często mniej bądź bardziej spokrewnionych dziedzin. Wychodząc na przeciw tym trendom, z każdym dniem wspólnie budujemy interdyscyplinarną platformę wymiany myśli, jaką jest Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. Czekamy na zgłoszenia i artykuły i postery. Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej konferencji! Uwaga!  Publikacja w Czasopiśmie  "Logistyka"  - 10 punktów (MNiSW lista B) * - publikacja w roku akademicki

Akcja Rodacy-Bohaterom - ostatnie dni zbiórki paczek!

Obraz
Studenci Akademii Ignatianum w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Odra-Niemen” po raz piąty organizują zbiórkę paczek pamięci dla polskich kombatantów – b. żołnierzy AK i ich rodzin oraz polskich środowisk mieszkających na Litwie, Białorusi, Ukrainie oraz w Mołdawii. Wielkanocna edycja akcji Rodacy – Bohaterom odbędzie się w dniach 13 - 26 kwietnia 2014 r. Patronat honorowy nad akcją objął Ksiądz prof. dr hab. Henryk Pietras SJ, Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie. Pieniądze prosimy wpłacać na konto akcji: Nordea Bank SA 32 1440 1387 0000 0000 1244 4184 z dopiskiem RODACY – BOHATEROM Zbiórka darów obejmuje żywność: kawę, herbatę, kaszę, olej, cukier, słodycze, bakalie, czekoladę oraz środki czystości. Nieodzownym akcentem każdej paczki jest zawsze kartka z odręcznie napisanymi życzeniami świątecznymi. Paczki zbieramy w budynku Akademii Ignatianum w Krakowie (ul. Kopernika 26)  14.04. - 26.04. 2014 r. (pon.- sob.) w g. 8:00-19:00. Kontakt do koordynatora akcji Elżbieta

Wielkanoc A.D. 2014

Obraz
Życzenia ks. prof. dra hab. Henryka Pietrasa SJ Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie: Drodzy P. T. Pracownicy i Studenci Akademii Ignatianum w Krakowie Na ten Wielkanocny czas pragnę przesłać Wam Wszystkim najlepsze życzenia. Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Aby Cud Zmartwychwstania dokonał się w sercach nas wszystkich nie tylko teraz, ale aby dokonywał się każdego dnia ożywiając wiarę, dając nadzieję i umacniając miłość. Alleluja!

Zaproszenie Uniwersytetu Warszawskiego na konferencję

Obraz
Skąd ciało wiedziało?  Ucieleśnienie w naukach kognitywnych i społecznych  Zapraszamy adeptów psychologii, antropologii kulturowej, kognitywistyki, filozofii, etnologii, socjologii, kulturoznawstwa, religioznawstwa i innych nauk, do udziału w konferencji studencko-doktoranckiej poświęconej poznaniu ucieleśnionemu .  Teza o wpływie ciała na procesy poznawcze zyskała w naukach kognitywnych status potwierdzonej empirycznie. W naukach społecznych ucieleśnienie (embodiment) jest nowym  paradygmatem, pozwalającym na przekroczenie ograniczeń dualizmów takich jak: ciało-umysł,  podmiot-przedmiot, natura-kultura. Obydwie dziedziny czerpią inspiracje ze wspólnych źródeł, z  których najważniejszym zdaje się filozofia ciała Maurice'a Merleau-Ponty'ego. Niemniej jednak, ich przedstawiciele używają pojęcia „ucieleśnienia” w bardzo różnych (i coraz to nowszych)  kontekstach. Z jednej strony, owocuje to wieloma nowymi perspektywami badawczymi, z drugiej,  może prowadzi

Zlot Filozoficzny 2014

Obraz
Zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych i wszystkich innych zainteresowanych na dziesiątą edycję dwujęzycznej konferencji  Zlot Filozoficzny , która w bieżącym roku odbędzie się  w Warszawie w dniach: 3-5 lipca 2014 . Staramy się stworzyć przyjazne warunki zwłaszcza dla dialogu przedstawicieli tak filozofii, jak i dziedzin w jakimś stopniu filozofii pokrewnych: logiki, lingwistyki, kognitywistyki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa oraz innych. Nie sugerując tematu przewodniego, zachęcamy do przygotowywania wystąpień zwłaszcza w języku angielskim, aby umacniać międzynarodowy status Zlotu. Wystąpienia postaramy się zorganizować w ramach sekcji tematycznych. Uczestnikom zapewniamy 30 minut (z czego optymalnie jest wykorzystanie 20 minut na wystąpienie, a 10 pozostałych na dyskusje). Zapraszamy!  Abstrakty wystąpień (nie dłuższe niż 250 słów) prosimy zgłaszać do dnia 12 maja 2014.  Powiadomienie o przyjęciu lub odrzuceniu referatu zostanie przesłane przed

Nagrody FENIKS 2014

Obraz
W sobotę, 5 kwietnia, w Warszawie zostały wręczone  Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS. Wśród laureatów znalazło się dwóch wykładowców naszej Uczelni. Nagrodę Główną FENIKS 2014, otrzymał ks. prof. Tadeus z Ślipko za  "imponujący dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny, zwłaszcza w czasach wymagających podtrzymywania kruchego kompromisu między władzami Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie a przedstawicielami PRL-u; opracowanie na nowo koncepcji etyki chrześcijańskiej, nawiązującej do osiągnięć tomizmu, personalizmu i metod racjonalnych; rzetelność, sumienność, skromność oraz życzliwość w relacjach międzyludzkich i w pracy badawczej".  Prof. Władysław Stróżewski został wyróżniony  Nagrodą FENIKS Specjalny za "dobitne świadectwo w służbie filozofii, odsłaniające zadziwienie pięknem i zarazem grozą świata, będące poszukiwaniem  odpowiedzi na najbardziej zasadnicze pytanie, jakie stawia przed ludźmi rzeczywistość". Serdecznie
Obraz
Instytut Politologii zaprasza do zapoznania się z ofertą nowych specjalizacji: Kierunek - Politologia rekrutacja odbywa się na  KIERUNEK STUDIÓW . W trakcie trwania 2 semestru I roku studiów student wybiera specjalność główną i alternatywną z oferty edukacyjnej na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE I STOPNIA - LICENCJACKIE specjalność:     Bezpieczeństwo publiczne                       Dziennikarstwo polityczne i zarządzanie informacją                       Public Relations i marketing polityczny                       International Politics and Communications STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA - LICENCJACKIE specjalność:    Bezpieczeństwo publiczne                      Dziennikarstwo polityczne i zarządzanie informacją                      Public Relations i marketing polityczny STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE II STOPNIA - MAGISTERSKIE specjalność:     Bepieczeństwo międzynarodowe                       Media, reklama i promocja w polityce