Zlot Filozoficzny 2014


Zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych i wszystkich innych zainteresowanych na dziesiątą edycję dwujęzycznej konferencji Zlot Filozoficzny, która w bieżącym roku odbędzie się w Warszawie w dniach: 3-5 lipca 2014. Staramy się stworzyć przyjazne warunki zwłaszcza dla dialogu przedstawicieli tak filozofii, jak i dziedzin w jakimś stopniu filozofii pokrewnych: logiki, lingwistyki, kognitywistyki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa oraz innych.

Nie sugerując tematu przewodniego, zachęcamy do przygotowywania wystąpień zwłaszcza w języku angielskim, aby umacniać międzynarodowy status Zlotu. Wystąpienia postaramy się zorganizować w ramach sekcji tematycznych. Uczestnikom zapewniamy 30 minut (z czego optymalnie jest wykorzystanie 20 minut na wystąpienie, a 10 pozostałych na dyskusje). Zapraszamy! 

Abstrakty wystąpień (nie dłuższe niż 250 słów) prosimy zgłaszać do dnia 12 maja 2014. 
Powiadomienie o przyjęciu lub odrzuceniu referatu zostanie przesłane przed 26 maja 2014. 

Więcej informacji na stronie: zlot.obf.edu.pl

Philosophers' Rally 2014

We would like to invite undergraduate and postgraduate students, post-docs and others to take part in Philosopher’s Rally, international and bilingual conference, which will take place in Warsaw on 3-5 of July 2014. We wish to create a welcoming atmosphere for a dialogue between philosophy and related disciplines like logic, linguistics, cognitive science, psychology, sociology, cultural studies etc.

Giving no preference to any particular topic for the conference, we expect papers concerning a wide range of issues, that we wish to arrange into thematic sections. We encourage participants to write their papers in English in order to support the international status of the Rally. Applications with an abstract of the proposed paper (max. 250 words) should be submitted by filling out the application form via the “Registration” tab. Deadline for abstracts is the 12th of May 2014. Notification of acceptance will be sent no later than May, 26, 2014. The participants will have 30 minutes for the presentation and discussion (we suggest approx. 20 minutes for presentation and 10 minutes for discussion). 
   

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

#6 Poradnik Pierwszaka - studencki Savoir-vivre