Dołącz do grupy studentów Akademii Ignatianum w Krakowie - masz jeszcze na to szansę!Do 3 września br. trwa nabór uzupełniający na następujące kierunki studiów:

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY:

  • filozofia - studia I i II stopnia, stacjonarne
  • kulturoznawstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne
  • turystyka i rekreacja - studia I stopnia, stacjonarne
  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia II stopnia, stacjonarne

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY:

  • nauki o polityce - studia I stopnia, studia stacjonarne
  • administracja i polityka publiczna - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  • pedagogika - studia I stopnia, niestacjonarne
  • praca socjalna - studia I, stacjonarne i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  • filologia angielska - studia II stopnia, stacjonarne


Komentarze