Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2012
Dobra nowina - Administracja i polityka publiczna. W ostatnich dniach uczelnia, a konkretniej Wydział Pedagogiczny otrzymał zgodę na uruchomienie nowego kierunku studiów licencjackich: Administracja i polityka publiczna. Pierwsi studenci tegoż kierunku (zarówno w systemie stacjonarnym jak
i niestacjonarnym) rozpoczną naukę w październiku 2012.
Studenci będą mogli wybrać następujące specjalności: ·Administracja samorządowa i fundusze europejskie
·Administracja publiczna i służby państwowe
·Analityk i koordynator polityk publicznych w administracji

Terminy rekrutacji: 23 lipca – 8 sierpnia 2012 r. – w godz. 10.00–14.00  5-12 września 2012 r. – w godz. 10.00–14.00
Więcej informacji: https://www.ignatianum.edu.pl/rekrutacja-page_3.html

poniedziałek, 16 Lipca 2012
Zakończenie roku akademickiego 2011/2012.


                   Rok akademicki 2011/2012 nie licząc wrześniowej sesji poprawkowej można uznać za zamknięty. Studenci po zdaniu egzaminów z radością rozpoczęli wakacje i wrócą na uczelni dopiero wczesną jesienią. Pracownicy dydaktyczni też powoli rozpoczynają letni odpoczynek, zaś administracyjni cieszą się ze skróconego czasu pracy i nadchodzących urlopów. Jednym słowem wakacje.