Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2015

Administracja i polityka publiczna to jeden z pierwszych w Polsce, kierunek studiów, który daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu polityki publicznej i administracji.

Obraz
więcej na: http://ignatianum.edu.pl/instytut-politologii/kierunki/administracja-i-polityka-publiczna 


Politologia – kierunek oferujący studentom specjalności w języku polskim i angielskim

Obraz

Praca socjalna - absolwent tego kierunku będzie posiadał umiejętności niezbędne do realizacji zadań pracownika socjalnego i zrozumienia człowieka funkcjonującego na granicy wykluczenia społecznego lub wykluczonego społecznie…

Obraz