Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2012
W roku akademickm 2012/2013 planowane jest uruchomienie następujących studiów podyplomowych:

Asystent rodziny
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
Etyka
Pedagogika resocjalizacyjna
Retoryka i public relations
Wiedza o kulturze i filozofia
Wychowanie przedszkolne
Zarządzanie i marketing w kulturze
szczegóły: https://www.ignatianum.edu.pl/-page_1479.html