Posty

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - profesjonalny warsztat dziennikarski

Filozofia w Ignatianum - do kogo kierowane są te studia? –„Do ludzi zainteresowanych filozofowaniem dziś – łączeniem klasycznej myśli filozoficznej ze współczesnym kontekstem kulturowym i zagadnieniami nauk szczegółowych!”

Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach.