Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2014

IX Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

Obraz
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zaprasza na IX edycję Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, która odbędzie się w dniach 2-4.10.2014 r.

Jest to idealna okazja, by podkreślić ogromną wartość nauk humanistycznych we współczesnych badaniach naukowych. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału naszych Studentów i Doktorantów!

Opis Organizatora:

Proponowany zakres tematyczny IX KKMU zachęca do spojrzenia na współczesne problemy nauki z perspektywy szeroko pojętej logistyki. Obecny dynamiczny jej rozwój realizowany jest na pograniczu kilku często mniej bądź bardziej spokrewnionych dziedzin. Wychodząc na przeciw tym trendom, z każdym dniem wspólnie budujemy interdyscyplinarną platformę wymiany myśli, jaką jest Krakowska Konferencja Młodych Uczonych.
Czekamy na zgłoszenia i artykuły i postery.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej konferencji!

Uwaga! Publikacja w Czasopiśmie "Logistyka" - 10 punktów (MNiSW lista B)* - publikacja w roku akademickim 2013/2014Uwaga!! Publikac…

Akcja Rodacy-Bohaterom - ostatnie dni zbiórki paczek!

Obraz
Studenci Akademii Ignatianum w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Odra-Niemen” po raz piąty organizują zbiórkę paczek pamięci dla polskich kombatantów – b. żołnierzy AK i ich rodzin oraz polskich środowisk mieszkających na Litwie, Białorusi, Ukrainie oraz w Mołdawii. Wielkanocna edycja akcji Rodacy – Bohaterom odbędzie się w dniach 13 - 26 kwietnia 2014 r.

Patronat honorowy nad akcją objął Ksiądz prof. dr hab. Henryk Pietras SJ, Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie.

Pieniądze prosimy wpłacać na konto akcji:
Nordea Bank SA 32 1440 1387 0000 0000 1244 4184
z dopiskiem RODACY – BOHATEROM

Zbiórka darów obejmuje żywność: kawę, herbatę, kaszę, olej, cukier, słodycze, bakalie, czekoladę oraz środki czystości. Nieodzownym akcentem każdej paczki jest zawsze kartka z odręcznie napisanymi życzeniami świątecznymi.

Paczki zbieramy w budynku Akademii Ignatianum w Krakowie (ul. Kopernika 26) 
14.04. - 26.04. 2014 r. (pon.- sob.) w g. 8:00-19:00. Kontakt do koordynatora akcji Elżbieta Wach
tel. 881 …

Wielkanoc A.D. 2014

Obraz
Życzenia ks. prof. dra hab. Henryka Pietrasa SJ
Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie:

Drodzy
P. T. Pracownicy i Studenci
Akademii Ignatianum w Krakowie

Na ten Wielkanocny czas pragnę przesłać Wam Wszystkim najlepsze życzenia.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Aby Cud Zmartwychwstania dokonał się w sercach nas wszystkich nie tylko teraz, ale aby dokonywał się każdego dnia ożywiając wiarę, dając nadzieję i umacniając miłość.

Alleluja!

Zaproszenie Uniwersytetu Warszawskiego na konferencję

Obraz
Skąd ciało wiedziało?  Ucieleśnienie w naukach kognitywnych i społecznych  Zapraszamy adeptów psychologii, antropologii kulturowej, kognitywistyki, filozofii, etnologii, socjologii, kulturoznawstwa, religioznawstwa i innych nauk, do udziału w konferencji studencko-doktoranckiej poświęconej poznaniu ucieleśnionemu
Teza o wpływie ciała na procesy poznawcze zyskała w naukach kognitywnych status potwierdzonej empirycznie. W naukach społecznych ucieleśnienie (embodiment) jest nowym  paradygmatem, pozwalającym na przekroczenie ograniczeń dualizmów takich jak: ciało-umysł,  podmiot-przedmiot, natura-kultura. Obydwie dziedziny czerpią inspiracje ze wspólnych źródeł, z  których najważniejszym zdaje się filozofia ciała Maurice'a Merleau-Ponty'ego. Niemniej jednak, ich przedstawiciele używają pojęcia „ucieleśnienia” w bardzo różnych (i coraz to nowszych)  kontekstach. Z jednej strony, owocuje to wieloma nowymi perspektywami badawczymi, z drugiej,  może prowadzić do nieporozumień międz…

Zlot Filozoficzny 2014

Obraz
Zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych i wszystkich innych zainteresowanych na dziesiątą edycję dwujęzycznej konferencji Zlot Filozoficzny, która w bieżącym roku odbędzie się w Warszawie w dniach: 3-5 lipca 2014. Staramy się stworzyć przyjazne warunki zwłaszcza dla dialogu przedstawicieli tak filozofii, jak i dziedzin w jakimś stopniu filozofii pokrewnych: logiki, lingwistyki, kognitywistyki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa oraz innych.

Nie sugerując tematu przewodniego, zachęcamy do przygotowywania wystąpień zwłaszcza w języku angielskim, aby umacniać międzynarodowy status Zlotu. Wystąpienia postaramy się zorganizować w ramach sekcji tematycznych. Uczestnikom zapewniamy 30 minut (z czego optymalnie jest wykorzystanie 20 minut na wystąpienie, a 10 pozostałych na dyskusje). Zapraszamy! 
Abstrakty wystąpień (nie dłuższe niż 250 słów) prosimy zgłaszać do dnia 12 maja 2014. 
Powiadomienie o przyjęciu lub odrzuceniu referatu zostanie przesłane przed 26 maja 2014.…

Nagrody FENIKS 2014

Obraz
W sobotę, 5 kwietnia, w Warszawie zostały wręczone Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS. Wśród laureatów znalazło się dwóch wykładowców naszej Uczelni.

Nagrodę Główną FENIKS 2014, otrzymał ks. prof. Tadeusz Ślipko za "imponujący dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny, zwłaszcza w czasach wymagających podtrzymywania kruchego kompromisu między władzami Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie a przedstawicielami PRL-u; opracowanie na nowo koncepcji etyki chrześcijańskiej, nawiązującej do osiągnięć tomizmu, personalizmu i metod racjonalnych; rzetelność, sumienność, skromność oraz życzliwość w relacjach międzyludzkich i w pracy badawczej". 

Prof. Władysław Stróżewski został wyróżniony Nagrodą FENIKS Specjalny za "dobitne świadectwo w służbie filozofii, odsłaniające zadziwienie pięknem i zarazem grozą świata, będące poszukiwaniem  odpowiedzi na najbardziej zasadnicze pytanie, jakie stawia przed ludźmi rzeczywistość".


Serdecznie gratulujemy!


Więcej infor…
Obraz
Instytut Politologii zaprasza do zapoznania się z ofertą nowych specjalizacji:
Kierunek - Politologia rekrutacja odbywa się na KIERUNEK STUDIÓW. W trakcie trwania 2 semestru I roku studiów student wybiera specjalność główną i alternatywną z oferty edukacyjnej na rok akademicki 2014/2015:
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA - LICENCJACKIE specjalność:    Bezpieczeństwo publiczne                       Dziennikarstwo polityczne i zarządzanie informacją                       Public Relations i marketing polityczny                       International Politics and Communications
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA - LICENCJACKIE specjalność:   Bezpieczeństwo publiczne                      Dziennikarstwo polityczne i zarządzanie informacją                      Public Relations i marketing polityczny
STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE II STOPNIA - MAGISTERSKIE specjalność:    Bepieczeństwo międzynarodowe                       Media, reklama i promocja w polityce                       Administracja państwowa i sam…