poniedziałek, 9 maja 2016

KTO I JAK STRZEŻE NASZEGO BEZPIECZEŃSWA?        
           Z takimi hasłami jak poczucie bezpieczeństwa obywateli, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, cyberbezpieczeństwo, minimalizowanie ryzyka i, przewidywanie zagrożeń czy zapobieganie aktom terroryzmu spotykamy się w dzisiejszych czasach właściwie na każdym kroku, zarówno w środkach masowego przekazu, jak i w internecie. Dlaczego warto mieć aktualną wiedzę na te tematy?
            Każdy obywatel winien być świadomy rodzajów zagrożeń, jakie mogą dotknąć jego samego oraz eskalacji tego zjawiska. Destabilizacja wywołana brakiem poczucia bezpieczeństwa pociąga za sobą skutki nie tylko w sferze osobistej (psychicznej), ale w większej skali odciska także piętno na rozwoju gospodarczym i warunkach funkcjonowania współczesnych państw. Globalizacja, rozwój techniki oraz integracja międzynarodowa powodują także to, że dzisiaj nie ma granic dla osób, grup i organizacji chcących wywołać zagrożenie, dokonać bezpośredniego ataku ukierunkowanego na niewinnych ludzi. Przykładowo, ostatnie wydarzenia w Paryżu czy Brukseli dotknęły przede wszystkim ludzi, którzy nigdy nie byli zaangażowani w jakąkolwiek aktywność mogącą stwarzać dla nich samych zagrożenia natury terrorystycznej.
            Oczywiście, nie ma dzisiaj jednego całkowicie skutecznego sposobu ochrony przed atakami terrorystycznymi, jednakże nie znaczy to, że nie warto podejmować szerokich działań np. w celu podnoszenia świadomości o sprawach bezpieczeństwa  u przeciętnego ,,Kowalskiego”. Przecież, teoretycznie, i on może stać się świadkiem lub nawet ofiarą zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego.
            Warto ponadto uświadamiać obywateli, że do dbałości o ich bezpieczeństwo w Polsce zostały powołane wyspecjalizowane służby i instytucje, a pracujący w nich ludzie to profesjonaliści, którzy z narażeniem życia będą wykonywać swoje obowiązki związane z ochroną obywateli. Ważnym jest także, by przeciętny ,,Kowalski” posiadał podstawową wiedzę, na temat służb i instytucji, które są powołane do ich ochrony. Żeby wiedział, do jakich służb się zgłosić w wyjątkowej sytuacji. Ponieważ tak naprawę wszyscy możemy pomóc zadbać o bezpieczeństwo publiczne, które jest przecież naszym dobrem wspólnym.
Okazją do zapoznania się z kompetencjami i działaniami poszczególnych służb państwowych w obszarze bezpieczeństwa, będzie konferencja pt. „ROLA SŁUŻB PAŃSTWOWYCH I NIEPAŃSTWOWYCH W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO”, która odbędzie się w dniu 18 maja 2016 r. (środa) w godz. od 9:00 do 16:00 w siedzibie Akademii Ignatianum w Krakowie przy ul. Kopernika 26, s. 412. Do zabrania głosu w trakcie obrad, oprócz pracowników naukowych Akademii, zaproszeni zostali m.in. Szefowie służb specjalnych, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, Służb Ochrony i eksperci ds. bezpieczeństwa. Bierny udział w konferencji wziąć mogą zarówno uczniowie i studenci, jak i nauczyciele oraz badacze problematyki bezpieczeństwa publicznego.

            dr Witold MAZUREK

środa, 4 maja 2016

„Kulisy zamachu na Jana Pawła II”

spotkanie połączone z promocją
dodatku do „Gościa Niedzielnego” – Zamach, który miał zmienić historię
– Kraków, 12 maja 2016 r.

Instytut Pamięci Narodowej, „Gość Niedzielny” oraz Akademia Ignatianum w Krakowie zapraszają na spotkanie „Kulisy zamachu na Jana Pawła II”. W dyskusji wezmą udział prok. Ewa KOJ, red. Andrzej GRAJEWSKI, dr Marek LASOTA, prok. Michał SKWARA, a rozmowę poprowadzi Roman GRACZYK.
            Zamach na Jana Pawła II, przeprowadzony 13 maja 1981 r., miał w zamierzeniu jego zleceniodawców zmienić historię świata. O tym, co wydarzyło się na Placu Świętego Piotra 13 maja, kto – poza Ali Agcą – wchodził w skład grupy bezpośrednich wykonawców zamachu, kto stał za zamachowcami, o tym będą rozmawiać historycy badający biografię Jana Pawła II i prokuratorzy zaangażowani w prowadzone przez IPN śledztwo dotyczące zamachu.
Red. Andrzej Grajewski i prok. Michał Skwara, autorzy dwóch książek o zamachu, przedstawią najnowsze ustalenia dotyczące zaangażowania tajnych służb sowieckich, bułgarskich, niemieckich i peerelowskich. Jaka była ich rola, kto zlecał zamach, a kto był wykonawcą, kto angażował się w operację dezinformacyjną mającą oddalić podejrzenia od faktycznych zleceniodawców – to pytania, na które będziemy chcieli odpowiedzieć.

12 maja 2016 r.,
Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26,
Aula im. Ks. Grzegorza Piramowicza SJ,  II piętro,
godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy.


poniedziałek, 7 marca 2016

Wręczenie nagrody im. ks. Stanisława Musiała Kraków

Dwóch profesorów zasłużonych dla dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego otrzymało Nagrodę im. Ks. Stanisława Musiała za rok 2015. Za twórczość w duchu dialogu wyróżniony został prof. Jan M. Małecki, a za działalność społeczną prof. Aleksander Skotnicki. Wręczenie nagród z udziałem prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego odbyło się w piątek, 4 marca 2016 r.w Magistracie.
https://www.youtube.com/watch?v=vk0x1tTxxCs&feature=youtu.be

wtorek, 9 lutego 2016Startują jezuickie e-rekolekcje wielkopostne z nietypowym filmem promocyjnym

Kraków, 9.02.2015

Ruszyła strona internetowa wielkipost.jezuici.pl z przeglądem najciekawszych propozycji internetowych i klasycznych rekolekcji wielkopostnych przygotowanych m.in. przez jezuickie portale „Modlitwa w Drodze” i „Święta Przestrzeń”. Tegoroczne rekolekcje promuje poruszający spot reklamowy.

Jak przekonują autorzy projektu, „za ideą strony internetowej stoi realna potrzeba zebrania w całość bogatej oferty jezuickich rekolekcji internetowych”. Jedną z promowanych pozycji rekolekcyjnych jest cykl rozważań audio, który dla portalu „Modlitwa w Drodze” napisały siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z krakowskich Łagiewnik. Cykl zatytułowany został „Wielki Post – Wielkie Miłosierdzie”.

Wśród propozycji znajdują się także rekolekcje portalu „Święta Przestrzeń” oraz Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. Jezuici zapewniają, że oferta będzie rozwijana.

Tegoroczną inicjatywę promuje specjalne wydarzenie w mediach społecznościowych oraz niezwykły spot reklamowy, który w ciągu zaledwie kilku godzin obejrzało na Facebooku blisko 10 tys. osób. Przesłanie minutowej produkcji oparte zostało o słowa z Księgi proroka Izajasza: „Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna” (Iz 1, 18). Słowo Boże wchodzi w filmie w relację z wymownymi scenami przedstawiającymi grzech, tworząc niezwykłe poruszający efekt.