Czy istnieje coś, co czyni z nas społeczeństwo? Odpowiedź na najbliższej debacie filozoficznej!
x


Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie
zaprasza na debatę filozoficzną:
Czy istnieje coś, co czyni z nas społeczeństwo?

Środa, 25 kwietnia 2018r. Sala 103.
Wokół książki Tomasza Homy, Wspólnotowość. W poszukiwaniu spoiwa wspólnoty politycznej15.00. Część I
Dr hab. Tomasz Homa SJ, Co nasz łączy?
Dr hab. Piotr Świercz, Czy wspólnota jest wspólnotą? O biologicznym kontekście życia społecznego
Dr hab. Andrzej Gielarowski, Czy wspólnota jest nam jeszcze potrzebna? O współczesnym kryzysie wspólnotowości
Dyskusja

16.30. Część II
Dr Dariusz Grzonka, Granice wspólnotowości - ujęcie antropologiczne
Dr Dariusz Dańkowski SJ, Rola sprzeciwu w kształtowaniu wspólnoty
Dyskusja

Prowadzenie: dr Jacek Poznański SJ

Serdecznie zapraszamy!

Komentarze