Kto i jak strzeże naszego bezpieczeństwa?


        
           


Z takimi hasłami jak poczucie bezpieczeństwa obywateli, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, cyberbezpieczeństwo, minimalizowanie ryzyka i, przewidywanie zagrożeń czy zapobieganie aktom terroryzmu spotykamy się w dzisiejszych czasach właściwie na każdym kroku, zarówno w środkach masowego przekazu, jak i w internecie. Dlaczego warto mieć aktualną wiedzę na te tematy?
            Każdy obywatel winien być świadomy rodzajów zagrożeń, jakie mogą dotknąć jego samego oraz eskalacji tego zjawiska. Destabilizacja wywołana brakiem poczucia bezpieczeństwa pociąga za sobą skutki nie tylko w sferze osobistej (psychicznej), ale w większej skali odciska także piętno na rozwoju gospodarczym i warunkach funkcjonowania współczesnych państw. Globalizacja, rozwój techniki oraz integracja międzynarodowa powodują także to, że dzisiaj nie ma granic dla osób, grup i organizacji chcących wywołać zagrożenie, dokonać bezpośredniego ataku ukierunkowanego na niewinnych ludzi. Przykładowo, ostatnie wydarzenia w Paryżu czy Brukseli dotknęły przede wszystkim ludzi, którzy nigdy nie byli zaangażowani w jakąkolwiek aktywność mogącą stwarzać dla nich samych zagrożenia natury terrorystycznej.
            Oczywiście, nie ma dzisiaj jednego całkowicie skutecznego sposobu ochrony przed atakami terrorystycznymi, jednakże nie znaczy to, że nie warto podejmować szerokich działań np. w celu podnoszenia świadomości o sprawach bezpieczeństwa  u przeciętnego ,,Kowalskiego”. Przecież, teoretycznie, i on może stać się świadkiem lub nawet ofiarą zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego.
            Warto ponadto uświadamiać obywateli, że do dbałości o ich bezpieczeństwo w Polsce zostały powołane wyspecjalizowane służby i instytucje, a pracujący w nich ludzie to profesjonaliści, którzy z narażeniem życia będą wykonywać swoje obowiązki związane z ochroną obywateli. Ważnym jest także, by przeciętny ,,Kowalski” posiadał podstawową wiedzę, na temat służb i instytucji, które są powołane do ich ochrony. Żeby wiedział, do jakich służb się zgłosić w wyjątkowej sytuacji. Ponieważ tak naprawę wszyscy możemy pomóc zadbać o bezpieczeństwo publiczne, które jest przecież naszym dobrem wspólnym.
Okazją do zapoznania się z kompetencjami i działaniami poszczególnych służb państwowych w obszarze bezpieczeństwa, będzie konferencja pt. „ROLA SŁUŻB PAŃSTWOWYCH I NIEPAŃSTWOWYCH W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO”, która odbędzie się w dniu 18 maja 2016 r. (środa) w godz. od 9:00 do 16:00 w siedzibie Akademii Ignatianum w Krakowie przy ul. Kopernika 26, s. 412. Do zabrania głosu w trakcie obrad, oprócz pracowników naukowych Akademii, zaproszeni zostali m.in. Szefowie służb specjalnych, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, Służb Ochrony i eksperci ds. bezpieczeństwa. Bierny udział w konferencji wziąć mogą zarówno uczniowie i studenci, jak i nauczyciele oraz badacze problematyki bezpieczeństwa publicznego.

            dr Witold MAZUREK

Komentarze