Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 

5 października 2012 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013. W jej obchodach udział wzięli zaproszeni goście, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji, uczelni, pracownicy akademiccy i administracyjni Akademii Ignatianum w Krakowie oraz studenci.

Obchody rozpoczęła Eucharystia, koncelebrowana w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa pod przewodnictwem Jego Eminencji ks. Franciszka Kardynała Macharskiego. Po mszy rozpoczęła się uroczystość w Auli Wielkiej im. ks. Grzegorza Piramowicza SJ. W programie znalazły się: Hymn „Bogurodzica” wykonany przez Akademicki Chór Ignatianum, przemówienie inauguracyjne JM Rektora Ignatianum ks. prof. dr hab. Henryka Pietrasa SJ, immatrykulacja studentów I roku przeprowadzona przez Prorektora Ignatianum, dr hab. Stanisława Srokę, prof. Ign., uroczystość nazwania Auli nr 420 imieniem ks. Piotra Skargi SJ, przeprowadzona przez Wicekanclerza Akademii Ignatianum w Krakowie, O. Prowincjała Wojciecha Ziółek SJ, przemówienie Przewodniczącego Samorządu Studenckiego p. Tomasza Konturka, „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Akademickiego Chóru Ignatianum oraz wykład inauguracyjny na temat „Znaczenie studiów nad starożytnością dla chrześcijaństwa współczesnego zglobalizowanegoświata” wygłoszony przez ks. dr hab. Arkadiusza Barona, prof. UPJP II, Prorektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Komentarze